-
Producten
Training burgerparticipatie en asset management
 

Training burgerparticipatie in asset management

De term ‘assetmanagement’ wordt steeds meer gebruikt bij lokale overheden voor het beheer van de openbare ruimte. Burgerparticipatie is bij diezelfde organisaties ook een actueel onderwerp: geef de burgers vrijheid voor besluitvorming rondom thema's in de eigen wijk. Zowel burgerparticipatie als asset management hebben te maken met besluitvorming en uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte. De burger handelt dikwijls situationeel en emotioneel, terwijl de asset manager meer rationeel kiest en een systeembenadering hanteert.

Hier ligt het gevaar op de loer dat bijvoorbeeld in burgerparticipatieinitiatieven een besluit wordt genomen, waarbij de beheerder van de gemeente, waterschap of provincie later met een probleem wordt geconfronteerd omdat er bijvoorbeeld niet over het onderhoud is nagedacht of de relatie met andere assets uit het oog is verloren. De asset manager kan daarentegen de belangen van de burgers onvoldoende in beschouwing nemen: "de burger moet de getallen maar geloven".

Een integrale benadering van beide thema’s is dan ook een voorwaarde. Deze training maakt duidelijk hoe de medewerker belast met asset management succesvol elementen vanuit burgerparticipatie kan toepassen in het asset management proces.

 

Doel van de training

In de training wordt helder hoe burgerparticipatie en asset management elkaar kunnen versterken in plaats van in de weg zitten voor de openbare ruimte. De deelnemer krijgt inzicht in het hoe en waarom van burgerparticipatie en de grenzen van burgerparticipatie worden behandeld. We behandelen het belang van burgerparticipatie binnen het asset management van de openbare ruimte. Ook worden de opties van burgerparticipatie besproken en welke wanneer het meest kansrijk is. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat samen zoeken naar problemen en oplossingen met de burger ook participatie is. 

Aan het eind van de dag is duidelijk hoe burgerparticipatie binnen het asset management van de openbare ruimte succesvol toegepast kan worden. We maken gebruik van concrete casussen zodat deelnemers na de training zelf met de methodiek aan de slag kunnen. 

 

 

Inhoud programma

  • Voorstelronde, introductie, doelen
  • Beeld van burgerparticipatie van de deelnemers, voor- en nadelen
  • Veranderingen in asset management, oefening risico's prioriteren, de beperkingen van een technische benadering
  • Theorie burgerparticipatie, waar welke vorm van participatie toepassen, discussie begrenzingen en risico’s
  • Opdracht: Visie op burgerparticipatie, plan van aanpak om dat te organiseren
  • Presentatie van resultaten
  • Terugkoppeling van de visie
  • Evaluatie en afronding

 

Aanpak

De training is interactief van opzet. Door de kleine groepen is discussie gegarandeerd. De deelnemer krijgt daarbij ruimschoots de mogelijkheid te leren van anderen en eigen ervaringen te delen in een niet bedreigende omgeving. AssetResolutions brengt ervaringen in die zijn opgedaan bij haar opdrachtgevers in de publieke sector (gemeente, waterschap en provincie). Het gehanteerde procesmodel sluit aan bij ISO55001.

 

Voor wie bedoeld?

De training is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen of provincies die bezig zijn met of zich oriënteren op de invoering van asset management voor de openbare ruimte en mogelijk een rol krijgen in burgerpartipatietrajecten. Te denken valt aan onder andere beheerders, asset managers, ontwerpers, risicoanalisten, risicomanagers, planners, (beleids)adviseurs openbare werken, teamleiders en projectleiders. Iedereen dus die bezig is met het opstellen van plannen voor de openbare ruimte en het betrekken van burgers in de totstandkoming en ten uitvoer brengen ervan.

De openbare ruimte kan alle assets van de gemeente, waterschap of provincie omvatten: wegen en verkeer, groen en spelen, riolering en water en de bodem.

 

Investering en voorwaarden

De investering bedraagt 500 euro exclusief BTW (21%; 605 euro inclusief BTW) inclusief lunch en drankjes per deelnemer. 

Deelnemers ontvangen het trainingsmateriaal in PDF-formaat na afloop van de training.

De minimale deelname aan de training bedraagt in totaal vier personen per dag, het maximale aantal twaalf personen. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding. Bij overinschrijving nemen we contact op en stemmen een nieuwe datum af. AssetResolutions behoudt zich recht voor tot annuleren bij onvoldoende deelname. Eventuele reeds betaalde bedragen voor deelname aan de training worden dan gerestitueerd. Facturering heeft achteraf plaats.

 

 

Waar en locatie

De volgende trainingen zijn gepland:

  • Maandag 21 november in Rotterdam

Weet u meer gegadigden? Dan mogen u en de geïnteresseerden uiteraard ook zelf met een voorstel voor een locatie komen. De training kan ook bij u in huis gegeven worden. Neem dan s.v.p. contact met ons op (zie onder).

 

 

Wie gingen u voor?

Medewerkers van Gemeente Rheden, Gemeente Apeldoorn, Waterschapsbedrijf Limburg en Hoogheemraadschap van Delfland hebben deelgenomen aan een eerdere training.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de training?  Of wilt u met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheid om burgerparticipatie en asset management in uw organisatie te verbinden? Neem dan gerust contact met ons op! Ype Wijnia (06 - 54 79 12 21) en John de Croon (06 - 30 18 68 94) staan u graag te woord. Of stuur een e-mail bericht naar info@assetresolutions.nl 

 

Opgeven voor training?

Vul dan het formulier in via onderstaande knop. Heeft u hulp nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen.

 

Onze algemene voorwaarden van mei 2011 zijn van toepassing.

 

   
Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 54 79 12 21
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-