-
Producten
AssetPlanner

 

 

Lange Termijn Asset Planning. Kosten, prestaties en risico’s voor de lange termijn inzichtelijk met AssetPlanner!

 

Achtergrond

Bij veel kapitaalintensieve organisaties is een groot deel van de asset base aangelegd in de jaren ‘60 en ’70. Bij veel assetmanagers speelt de vraag wat de ontwikkeling van de asset base op lange termijn zal zijn. Op basis van afschrijvingstermijnen is nog wel in beeld te krijgen wat de kapitaalbehoefte is wanneer de afgeschreven assets direct vervangen worden. Maar vaak zijn de assets nog niet versleten. Ze worden dus langer gebruikt, zonder dat bekend is wat dan wel het juiste vervangingsmoment is en wat er gebeurt als je daarvan afwijkt.

Vragen die leven zijn onder andere: welke strategieën zijn er om de asset base op lange termijn de gewenste prestaties te laten leveren, welke middelen zijn  per strategie nodig, welke risico's worden per strategie gelopen en wat betekent het wanneer die middelen niet toereikend zijn?  

 

De oplossing

Met onze AssetPlanner is in beeld te krijgen hoe de ontwikkeling van kosten, prestatie en risico verloopt voor verschillende maatregelen. Met de Geo-module kan dit ook afgebeeld worden op een geografische kaart. AssetPlanner ondersteunt bij het opstellen van de Lange Termijn Asset Planning, als input voor bijvoorbeeld het Strategische Asset Management Plan (SAMP). Er is duidelijk welke kosten op de lange termijn te verwachten zijn bij voortzetting van het huidige beleid, tot welke ongewenste incidenten dat kan leiden en wat de consequenties daarvan is op de bedrijfswaarden. Maar het maakt ook duidelijk wat de implicaties zijn wanneer het budget wordt verlaagd en of maatregelen al dan niet worden gecombineerd. Niet alleen in financiële termen, maar op alle bedrijfswaarden. Dit helpt bestuurders bij het bepalen van de strategie op de lange termijn en de mogelijkheid om vast te stellen wat dit betekent voor de kaders. Grip op kapitaalgoederen dus!

 

 

 

Aanpak: gefaseerd en zelf doen

Bestuurders worden enthousiast voor asset management wanneer ze een lange termijn inschatting zien en zelf aan enkele knoppen kunnen draaien. Daarvoor kan vaak een eenvoudig model al volstaan.

Het kan nodig zijn een hogere nauwkeurigheid te bereiken. Met onze gefaseerde aanpak kan dat: in iedere fase gaan we daarin een stap verder, waarbij we per fase bepalen hoe ver we van het 'goed genoeg gebied' afzitten. Kern in de aanpak is samenwerking, gericht op overdracht van kennis en vaardigheden. Gebruikers kunnen zelf met het model gedurende het project aan de slag gaan en leren vanaf het begin hoe het model opgebouwd gaat worden.

 

Bewezen voordelen

Met fase 1 is in slechts enkele dagen een beeld van de toekomst te geven: hoe zien de prestaties, kosten en risico’s eruit. De impact van de verandering die de invoering van asset management brengt wordt voor bestuurders helder. Eigen onderzoek (promotie Ype Wijnia, TU Delft) heeft uitgewezen dat een systematische optimalisatie kan resulteren in ongeveer 20% reductie van de totale equivalente kosten. Lange Termijn Asset Planning is een belangrijk hulpmiddel hierbij. Het biedt de mogelijkheid om het bedrijfswaardenmodel te valideren en aan te passen als de prestaties op de lange termijn niet aan de verwachtingen voldoen (bijvoorbeeld in de verhouding tussen kosten en risico).

Deze validatie is bijna onmogelijk vanuit individuele knelpunten. De gefaseerde aanpak biedt de gelegenheid om te stoppen na een fase als er voldoende nauwkeurigheid is bereikt. Dat bespaart tijdverlies! Referenties voor de Lange Termijn Asset Planning zijn onder andere Waterschap Brabantse Delta, Vitens, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Alphen aan den Rijn, Enexis en Infrax.

 

Unieke oplossing

Wij horen van onze klanten dat onze oplossing uniek is:

 • Meestal is de uitkomst van fase 2 al voldoende! Dat betekent een doorlooptijd van ongeveer slechts 8 weken (in plaats van dikwijls een jaar)
 • Een inspanning voor de eigen organisatie die wel 10x zo laag is
 • Beperkte hoeveelheid aan te leveren data op basis typen, in plaats van individuele assets
 • Hoge prestaties van de AssetPlanner: na draaien aan knoppen binnen seconden resultaat (i.p.v. minuten of zelfs uren)
 • Mogelijkheid te stoppen na een fase wanneer gewenste nauwkeurigheid bereikt is
 • Functionaliteit om de optimale periode van een maatregel te kunnen berekenen, waardoor op lange termijn afstemming met andere maatregelen mogelijk is

 

Functionaliteit

 

AssetPlanner heeft typisch de volgende functionaliteiten (afhankelijk van soort model):

 • Weergave van kosten per jaar, waarbij diverse doorsnedes gemaakt kunnen worden: selectie van oorzaken (denk aan intern, extern, gepland), soort asset, soort maatregel (bijvoorbeeld alleen onderhoud, alleen investering, alleen reparatie) en impact op iedere bedrijfswaarde (als totaal, afzonderlijk en combinatie)
 • De tijdwaarde van geld (netto contante waarde) wordt in beschouwing genomen. Rente is in te voeren
 • Risicomodel per soort asset of per asset. Methodiek gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (promotie Ype Wijnia, AssetResolutions)
 • Verschuiving van maatregelen in de tijd en tonen van impact daarvan op bedrijfswaarden
 • Automatische optimalisatie van maatregelen met behulp van risicomodel in plaats van vast gekozen intervallen
 • Termijnen voor onderhoud, revisie en vervanging kunnen automatisch op elkaar afgestemd worden, maar ook los van elkaar
 • Maximaal budget in te stellen
 • Geomodule: Export van een KML-bestand, waardoor per asset op een locatie inzichtelijk is welke aanleidingen en daaraan gepaarde kosten per soort maatregel te verwachten zijn. Daardoor is een lange termijn afstemming van werkzaamheden op een locatie gemakkelijker, ook in samenspraak met andere beheerders (zie onder voor voorbeeld op basis van publieke en fictieve data)
 • What if analyses: Onzekerheidsanalyse en scenario's. Denk aan een lager budget, een groei van de asset base door bijvoorbeeld klimaatverandering, correctieve maatregelen, optimalisatie zonder budgetbeperking, optimalisatie binnen het budget, optimalisatie met te weinig budget (wanneer begint de negatieve spiraal) en maatregelen o.b.v. een vastgesteld minimaal conditieniveau per asset. Het model berekent daarvan direct de consequenties op de bedrijfswaarden (denk aan meer uren niet beschikbaarheid, impact op imago, hogere correctieve kosten, meer noodzakelijke nieuwbouw) en kan ook laten zien wat de consequenties zijn wanneer de waardering van niet-financiële waarden verandert.
 • Voor een indruk van de handleiding, klik hier 

Met dit KMZ-bestand met deels publieke en deels fictieve data kunt u zelf in bijvoorbeeld Google Earth bovenstaande resultaat in de tijd doorlopen (opslaan, uitpakken, SAMP KMZ-bestand openen in bijvoorbeeld Google Earth).

Op youtube zijn schermafdrukken te zien. Meer achtergronden staat hier vanaf bladzijde 35. Zie onze klanten voor referenties.

 

   

 

 

 

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-