-
Producten
AssetPlanner

 

 

Lange Termijn Asset Planning. Kosten, prestaties en risico’s voor de lange termijn inzichtelijk met AssetPlanner!

 

Achtergrond

Bij veel kapitaalintensieve organisaties is een groot deel van de asset base aangelegd in de jaren ‘60 en ’70. Bij veel assetmanagers speelt de vraag wat de ontwikkeling van de asset base op lange termijn zal zijn. Op basis van afschrijvingstermijnen is nog wel in beeld te krijgen wat de kapitaalbehoefte is wanneer de afgeschreven assets direct vervangen worden. Maar vaak zijn de assets nog niet versleten. Ze worden dus langer gebruikt, zonder dat bekend is wat dan wel het juiste vervangingsmoment is en wat er gebeurt als je daarvan afwijkt.

Vragen die leven zijn onder andere: welke strategieën zijn er om de asset base op lange termijn de gewenste prestaties te laten leveren, welke middelen zijn  per strategie nodig, welke risico's worden per strategie gelopen en wat betekent het wanneer die middelen niet toereikend zijn?  

 

De oplossing

Met onze AssetPlanner is in beeld te krijgen hoe de ontwikkeling van kosten, prestatie en risico verloopt voor verschillende maatregelen. Met de Geo-module kan dit ook afgebeeld worden op een geografische kaart. AssetPlanner ondersteunt bij het opstellen van de Lange Termijn Asset Planning, als input voor bijvoorbeeld het Strategische Asset Management Plan (SAMP). Er is duidelijk welke kosten op de lange termijn te verwachten zijn bij voortzetting van het huidige beleid, tot welke ongewenste incidenten dat kan leiden en wat de consequenties daarvan is op de bedrijfswaarden. Maar het maakt ook duidelijk wat de implicaties zijn wanneer het budget wordt verlaagd en of maatregelen al dan niet worden gecombineerd. Niet alleen in financiële termen, maar op alle bedrijfswaarden. Dit helpt bestuurders bij het bepalen van de strategie op de lange termijn en de mogelijkheid om vast te stellen wat dit betekent voor de kaders. Grip op kapitaalgoederen dus!

 

 

 

Aanpak: gefaseerd en zelf doen

Bestuurders worden enthousiast voor asset management wanneer ze een lange termijn inschatting zien en zelf aan enkele knoppen kunnen draaien. Daarvoor kan vaak een eenvoudig model al volstaan.

Het kan nodig zijn een hogere nauwkeurigheid te bereiken. Met onze gefaseerde aanpak kan dat: in iedere fase gaan we daarin een stap verder, waarbij we per fase bepalen hoe ver we van het 'goed genoeg gebied' afzitten. Kern in de aanpak is samenwerking, gericht op overdracht van kennis en vaardigheden. Gebruikers kunnen zelf met het model gedurende het project aan de slag gaan en leren vanaf het begin hoe het model opgebouwd gaat worden.

 

Bewezen voordelen

Met het bewustwordingsmodel is in slechts enkele dagen een beeld van de toekomst te geven: hoe zien de prestaties, kosten en risico’s eruit. De impact van de verandering die de invoering van asset management brengt wordt voor bestuurders helder. Eigen onderzoek (promotie Ype Wijnia, TU Delft) heeft uitgewezen dat een systematische optimalisatie kan resulteren in ongeveer 20% reductie van de totale equivalente kosten. Lange Termijn Asset Planning is een belangrijk hulpmiddel hierbij. Het biedt de mogelijkheid om het bedrijfswaardenmodel te valideren en aan te passen als de prestaties op de lange termijn niet aan de verwachtingen voldoen (bijvoorbeeld in de verhouding tussen kosten en risico).

Deze validatie is bijna onmogelijk vanuit individuele knelpunten. De gefaseerde aanpak biedt de gelegenheid om te stoppen na een fase als er voldoende nauwkeurigheid is bereikt. Dat bespaart tijdverlies! Referenties voor de Lange Termijn Asset Planning zijn onder andere Waterschap Brabantse Delta, Vitens, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Rotterdam, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Bronckhorst, Gemeente Alphen aan den Rijn, Enexis en Infrax.

 

Unieke oplossing

Wij horen van onze klanten dat onze oplossing uniek is:

  • Meestal is de uitkomst van fase 2 al voldoende! Dat betekent een doorlooptijd van ongeveer slechts 8 weken (in plaats van dikwijls een jaar)
  • Een inspanning voor de eigen organisatie die wel 10x zo laag is
  • Beperkte hoeveelheid aan te leveren data op basis typen, in plaats van individuele assets
  • Hoge prestaties van de AssetPlanner: na draaien aan knoppen binnen seconden resultaat (i.p.v. minuten of zelfs uren)
  • Mogelijkheid te stoppen na een fase wanneer gewenste nauwkeurigheid bereikt is
  • Optimale periode van een maatregel te berekenen, waardoor op lange termijn afstemming met andere maatregelen mogelijk is. Voor een indruk van het model, klik hier
  • Methodiek gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (promotie Ype Wijnia, AssetResolutions). 

 Geïnteresseerd?  Neemt u dan contact met ons op! 

   

 

 

 

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-