-
Diensten
 

Asset management diensten

Onderdeel van de oplossingen die AssetResolutions biedt zijn adviesdiensten en in eigen beheer ontwikkelde gereedschappen, waarmee u snel resultaat boekt dat voldoet aan eisen van relevante asset management standaarden. 


 
 
 
 

 

   
 

Klik op het proces of in het menu hiernaast voor meer informatie. Onze implementatievisie is hieronder beschreven. 

 

 

De invoering van asset management vraagt een grote inspanning in het creëren van draagvlak, het vastleggen van processen, eventueel reorganiseren en opleiden van medewerkers. Best practice Asset Managers geven een periode van ongeveer 5 jaar aan van hun eerste kennismaking met asset management tot het moment dat de grootschalige uitrol achter de rug is. Echter moesten deze best practice Asset Managers vrijwel alles zelf uitvinden en ontwikkelen. Met onze referentiemodellen, gebaseerd op deze ervaringen, kan met name tot de grootschalige uitrol heel veel tijd gewonnen worden (doorlooptijden indicatief, afhankelijk van grootte, inspanning en mate van acceptatie van onze referentiemodellen).

Onderdeel van de referentiemodellen zijn de essentiële elementen 'risicobeheer' en 'systematisch werken'. Daarmee geven we invulling aan ons motto 'Processing risk', waarbij het principe 'Less is more' wordt gehanteerd.

Hieronder is te zien hoe de ontwikkeling in asset management volwassenheid verloopt. 

 

1. Bewustwording 2. Creëren van de randvoorwaarden 3. Ontwerpen van de organisatie 4. Leren werken in het model 5. Grootschalige uitrol 6. Voortdurende verbetering
Nut en noodzaak discussie
 
Omgevingsanalyse belanghebbenden
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competentie-modellen, gaps en competentieeisen
 
Pilot cases
Basistraining kerngebruikers
 
Leeromgeving (workshops met        praktijkcases): b.v. SAMP, risicoregister, programmalijst,
geprioriteerd jaarplan, overeenkomsten, orderboek, bewaken voortgang
 
Procedures, werkinstructies, tools, hulpmiddelen
 
Overdracht naar lijnorganisatie
Basistraining gehele organisatie
 
 
Definitieve proces- outputs
 
Inrichten informatiesystemen (b.v.  documentsysteem, 
risicoregister, portfolioplanning)
 
Volledig maken planning
 
Vaststellen AsM doelstellingen
 
Detailtraining medewerkers, b.v.risicomanagement training
Interne audit
 
Eerste management review
 
Proefaudit, afwerken restpunten
 
Certificering 
 
Continue verbetering middels besturing AsM systeem
 

 

 

 

Versnelling wordt bereikt doordat we zelf ontwikkelde gereedschappen inzetten die zich bewezen hebben en die eenvoudig klantspecifiek gemaakt kunnen worden.

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-