-
Producten
Introductie ISO55000
 

In company ISO 55000 introductie 

AssetResolutions biedt u een tweedaagse in company ISO55000 introductie aan, waarbij de medewerkers van uw bedrijf specifieke vragen en cases kunnen inbrengen. Omdat deelnemers elkaar al kennen en uit dezelfde omgeving afkomstig zijn, is de training erg efficiënt. De trainer brengt ook inhoudelijke kennis mee, naast de facilitatie van het proces.

De training is bedoeld voor medewerkers die willen kennismaken met de ISO55000 serie, maar die ook bijvoorbeeld met achtergronden van asset management willen kennismaken. Te denken valt aan planvormers, beleidsmakers, risicomanagers en projectmanagers.

De introductie onderscheidt zich van andere trainingen omdat naast de normvereisten ook hints en tips worden behandeld. Denk aan hoe te implementeren, hoe past ISO 31000 (risicomanagement) binnen ISO 55001, de valkuilen van ISO 31000 en ISO 55001 en hoe kunnen risico's worden gecategoriseerd (dubbeltellingen!). Als leidraad wordt ons best practice asset management procesmodel gebruikt. 

De interactieve tweedaagse training ziet er als volgt uit:

Dag 1

 • Voorstelronde, introductie, doelen
 • Veel voorkomende problemen en ervaringen deelnemers
 • Waarom asset management
 • Wat is asset management
  • Asset
  • Lifecycle
  • Risicomanagement
  • Rollen
  • Bedrijfswaardenmodel
  • Procesgeoriënteerd werken
  • Documentatie van beslissingen
  • Definitie
 • Ontstaan van de standaard
 • Inhoudelijke introductie ISO 55000 serie
  • Toepasselijkheid
  • Structuur van de standaard en normparagrafen
 • Verplichte documenten
 • Evaluatie van dag 1

 

Dag 2

 • Samenvatting dag 1, doelen voor dag 2
 • ISO 55001 verdiept inclusief mini-audit
  • Context van de organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Operatie
  • Prestatie-evaluatie
  • Verbetering
 • Documenten
  • Verplichte documenten
  • Veel gebruikte documenten
  • Nuttige documenten
 • Ontwikkelpad in asset management, certificering en valkuilen
 • Relatie met andere normen
  • Integratie in managementsysteem en standaarden (ISO 9000, 14000 en OHSAS 18001)
  • Relatie met andere normen en modellen (b.v. ISO 31000, NTA 8120, ISAM)
  • Verschillen met PAS55
 • Samenvatting en evaluatie van de training

 

Tijdens dag 2 voeren deelnemers als onderdeel van de training een mini-audit uit, waarbij de documentatie van uw bedrijf als uitgangspunt kan dienen.

Deze trainingen worden verzorgd in groepen van maximaal 8 deelnemers. De investering bedraagt 3500 €, waarbij de introductie bij u in Nederland in huis wordt gegeven door 1 docent, maar exclusief eventueel maatwerk voor uw organisatie, uw eigen reiskosten en de BTW. Wilt u meer informatie? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

 

   
Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 54 79 12 21
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-