-
Producten
Procesregister
 

20% van ISO55001-eisen in één keer gevuld met ons 'award winning' asset management referentie procesmodel en leidraad

Wanneer een organisatie zich voortdurend verbeterd, ontkomt die organisatie er niet aan om vroeg of laat het asset management systeem te borgen. Het borgen kan via de competenties of met de asset management processen. Omdat er geen asset management opleiding bestaat die alle gewenste competenties afdekt, is het borgen van het proces de enige optie. Wanneer een organisatie gecertificeerd wil worden conform ISO55001 is het borgen van de processen dus een harde eis.

Ervaring heeft ons geleerd dat het beschrijven van het asset management proces geen sinecure is. Om organisaties daarmee te helpen, hebben we een volledig in Excel uitgemodeleerd asset management procesmodel ontwikkeld. Tijdens implementaties stellen we dit model aan opdrachtgevers ter beschikking (indien overeengekomen).

 

 

 

Aanvullend heeft AssetResolutions heeft een brancheonafhankelijke leidraad ‘Asset management’ opgesteld dat u een enorme versnelling geeft bij de invoering van asset management. Het bevat samen met ons procesregister de minimale set van uitgewerkte templates die nodig zijn om geheel te voldoen aan ISO 55001.
 
 

 

 

Voordelen van Procesregister en leidraad

 • Borgen van relevante asset management processen (zie functionaliteiten) via een duidelijke hierarchie
 • Volledig gevuld voor de asset management functie op basis van Best Practice ervaringen: bespaart veel tijd en discussie! Ongeveer 20% van de normvereisten in één keer ingevuld
 • Sluit volledig aan bij onze ISO55001 quick scan, maar kan ook los gebruikt worden
 • Naadloze integratie tussen het procesregister en onze bewezen asset management leidraad, dat van alle benoemde outputs ingevulde voorbeeldtemplates bevat
 • Bevat het asset management referentieproces dat beschreven is in het artikel waarmee we de award 'beste artikel' hebben gewonnen tijdens het World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM) 2014, Pretoria
 • Koppeling aan benodigde asset management competenties, rollen, verantwoordelijkheden, KPI's, documenten en gereedschappen
 • Is ontwikkeld om te voldoen aan ISO55001
 • De elementen uit de IAM-anatomy zijn in het procesregister opgenomen
 • Bewezen werking bij onze klanten 
 • Open data via standaard Excel formaat voor procesregister en leidraad in Word-formaat, dat door uw organisatie zelf aangepast kan worden
 • Wordt geleverd als onderdeel van onze reguliere adviesdiensten (indien overeengekomen)
 • Geen jaarlijkse terugkerende licentiekosten

 

 

Functionaliteiten procesregister

 • Bedrijfsprocesmodel met overzicht bedrijfsprocessen en hoe asset management daarin past
 • Deelprocessen voor asset management: beheren assets, beheren asset informatiemanagement, beheren asset management IT systemen, management review, auditing
 • Werkprocessen zoals asset management strategie, risicobeheer, programmaontwerp, planning, managen programma's, beheer van wijzigingen
 • Uitgemodelleerde werkprocessen tot op activiteitenniveau met proces- en overige documenten
 • Rollen en verantwoordelijkheden opgenomen (RACI: Responsible, Accountable, Consult, Inform) inclusief competentievereisten met verschillende competentieniveau's per rol
 • Koppeling te leggen naar documenten en gereedschappen
 • Medewerkerformulier waarbij voorgedefinieerde competenties per medewerker gescoord kunnen worden (uiteraard ook aan te vullen)
 • Namen van processen, activiteiten, koppelingen en dergelijke volledig bedrijfsspecifiek te maken
 • Toevoegen, verwijderen en bewerken van informatie mogelijk

 

Inhoud leidraad

 • Uitgewerkt bedrijfswaardenmodel met een in de praktijk bewezen risicomatrix (zie onze referenties)
 • Template met vertaling van asset management rollen naar huidige asset management organisatieonderdelen
 • Beslissingsmodel (template met o.a. probleemverkenning, afbakening, alternatieven, keuze, implementatie en evaluatie)
 • Ingevuld voorbeeldtemplate voor missie en visie
 • Asset management beleidsverklaring
 • SLA tussen Asset Owner en Asset Manager
 • SLA’s tussen Asset Manager en Service Provider (werkstroomovereenkomst, werkstroom-SLA’s en programma-SLA)
 • Geleerde lessen.

 

Vragen?

Meer weten? Neem dan s.v.p. contact met ons op. Zie ook onze vraag en antwoord sectie over tools. 

 

 

Award voor het paper gebaseerd op het referentieproces:

    
Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-