-
Producten
PortfolioPlanner
 

Bepalen van optimale portfolio

ISO55001 stelt dat de organisatie 'de methode en criteria voor beslissingen over en prioritering van activiteiten en mensen en middelen om het (de) assetmanagementplan(nen) en assetmanagementdoelstellingen te bereiken' moet vaststellen. Asset Management organisaties zijn beperkt in de middelen die ze hebben. Dat betekent dat binnen het beschikbare budget keuzes moeten worden gemaakt: verplichte beheersmaatregelen moeten altijd worden uitgevoerd en het resterende budget moet worden verdeeld op een dusdanige manier dat een maximale toegevoegde waarde voor de belanghebbenden wordt bereikt. Onze Excel-gebaseerde PortfolioPlanner helpt u bij de prioritering van programma's en projecten binnen het beschikbare budget. 

 

Voordelen van PortfolioPlanner

 • Ondersteunt ISO compliant processen (denk aan ISO 31000, 9001 en 14001)
 • Geeft concrete invulling aan bijvoorbeeld ISO55001, NTA8120 en ISO224
 • Open data via standaard Excel formaat
 • Integreerbaar met Risk Processor suite
 • Benoemd als output in ons voorgedefinieerde procesregister en asset management leidraad. Effectief en efficiënt asset management invoeren
 • Wordt geleverd als onderdeel van onze reguliere adviesdiensten (indien overeengekomen) 
 • U kunt PortfolioPlanner ook verkrijgen in combinatie met een low budget asset portfolio management workshop 
 • Geen jaarlijkse terugkerende licentiekosten
 • Eenvoudige handleiding wordt meegeleverd (zie onder voor inhoudsopgave)

 

 

Functionaliteiten

 • Programma's (100 stuks) te definiëren. Alle soorten mogelijk (nieuwbouw, vervanging, onderhoud, modificatie e.d.)
 • Per programma aan te geven of het programma verplicht is (b.v. door wettelijke eisen), niet uitgevoerd moet worden danwel of via optimalisatie moet worden bepaald of het programma uitgevoerd moet worden
 • Maximale budget in te stellen en te wijzigen, alsmede rentevoet (mag tevens 0% zijn)
 • Per programma zijn projecten te definiëren (100 per programma)
 • Tevens op projectniveau aan te geven of het project verplicht is, geoptimaliseerd moet worden danwel niet uitgevoerd moet worden
 • Optimalisatie op basis van vermindering risiconiveau per bedrijfswaarde, eenmalige investering van beheersmaatregel, terugkerende kosten, termijn waarvoor beheersmaatregel geldt en synergievoordelen
 • Eenvoudige lijstpresentatie van projecten en programma's die binnen gestelde budgetgrens vallen inclusief financiële gegevens van projecten en programma's
 • Risicomatrix heeft dezelfde opzet als ons risicoregister 'Risk Processor' en kan vanuit Risk Processor in PortfolioPlanner gekopieerd worden

 

Vragen?

Zie onze vraag en antwoord sectie. Meer weten? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

   
Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-