-
Producten
MaintenancePlanner
 

Bepalen van optimale onderhoudsstrategie

Ieder bedrijf loopt risico’s. Risico’s kunnen invloed hebben op verschillende bedrijfswaarden, zoals financieel, kwaliteit, milieu en veiligheid. Bedrijven stellen voor de risico’s beheersmaatregelen vast. Onderhoudsactiviteiten zijn beheersactiviteiten. Daarbij zijn drie verschillende onderhoudsstrategieën mogelijk: storingsafhankelijk (correctief repareren wanneer de functie niet meer wordt vervuld), gebruiksafhankelijk (na een vaste gebruiksduur of tijd onderhoud uitvoeren) en toestandsafhankelijk (onderhoud uitvoeren wanneer een vastgestelde grens overschreden is, waarbij de functie nog steeds vervuld wordt).

Omdat middelen schaars zijn, is het voor het vaststellen van de onderhoudsstrategie gewenst om vast te stellen welke activiteiten de hoogste toegevoegde waarde hebben. MaintenancePlanner helpt bij het uitvoeren van een dergelijke analyse. Het berekent de Total Cost of Ownership (TCO) over alle bedrijfswaarden heen, zodat u eenvoudig kunt zien welke onderhoudsstrategie het meest aantrekkelijk is. 

 

Een indruk van de grafieken is hierboven te zien.

 

Voordelen van MaintenancePlanner

 • Ondersteunt ISO compliant processen (denk aan ISO 31000, 9001 en 14001)
 • Geeft concrete invulling aan bijvoorbeeld ISO55001, NTA8120 en ISO224
 • Open data via standaard Excel formaat
 • Integreerbaar met Risk Processor suite
 • Benoemd als output in ons voorgedefinieerde procesregister en asset management leidraad. Effectief en efficiënt asset management invoeren
 • Wordt geleverd als onderdeel van onze reguliere adviesdiensten (indien overeengekomen) 
 • U kunt MaintenancePlanner ook verkrijgen in combinatie met een low budget workshop vergelijkbaar met onze asset portfolio management workshop 
 • Geen jaarlijkse terugkerende licentiekosten   

 

 

Functionaliteiten

 • Vele inputvariabelen waaronder: faaltempo voor inspecteerbare en niet-inspecteerbare faalmodi, kansen voor kritieke conditie en kritieke gebeurtenis, diverse preventieve en correctieve kostensoorten, rente, monetair equivalent conversiefactor per bedrijfswaarde
 • Per bedrijfswaarde diverse ongewenste gebeurtenissen. Applicatie rekent die om in monetaire equivalente kosten per jaar. Dit voor Best guess, Best case, Worst case
 • Analyse per ingevoerde soort asset (assetklasse)
 • Verschillende faaltempi in te voeren
 • Faalmodellen en residuele faalmodellen voor verschillende onderhoudsstrategieën:
  • Correctief onderhoud
  • Preventief onderhoud
  • Toestand afhankelijk onderhoud
  • Combinatie van periodiek en correctief
  • Combinatie van periodiek en preventief vervangen
  • Combinatie van toestandafhankelijk en correctief
  • Combinatie van toestandafhankelijk en preventief vervangen
 • Berekening Total Cost of Ownership per periode voor de verschillende onderhoudsstrategieën 
 • Grafieken met gevoeligheidsanalyse voor de verschillende strategieën
 • Grafieken met spijtanalyse voor de verschillende strategieën
 • Bovenstaande grafieken voor Best guess, Best case, Worst case. De waarschijnlijkheid per scenario is in te voeren

 

Vragen?

Zie onze vraag en antwoord sectie. Meer weten? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

   
Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-