-
Wie zijn we
Publicaties

Publicaties

Hier treft u een klein deel van de publicaties aan die Ype Wijnia en John de Croon over asset management gepubliceerd hebben. 

De publicaties die Ype heeft opgesteld voor zijn promotie aan de TU Delft zijn te vinden op de website van Next Generation Infrastructures en zijn vanaf die locatie te downloaden. Voor een overzicht van alle artikelen zie de CV's van Ype en John. Wilt u een van die artikelen ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op. 

Onder column behandelen Ype en John op een luchtige manier asset management onderwerpen. 

Algemeen

The human factor in asset management process development.

Proceedings van de tweede World Conference on Engineering Asset Management (WCEAM 2007).


Risky business

Y. C. Wijnia, Assets, 2005, pp. 8-12


Ketenomkering bij Essent Netwerk Noord. Van technische perfectie naar top-down risicomanagement

Energietechniek 7/8, 2003. John de Croon, Ype Wijnia en Wine te Meerman


Het strategisch belang van denken in risico's

Presentatie gepresenteerd op het asset management seminar van IIR in juni 2011 te Rotterdam. Door Ype Wijnia en John de Croon.


Column Maintenance Magazine

Column in Maintenance Magazine John de Croon 31 mei 2006


Asset Lifecycle Management biedt transparantie

Interview met John de Croon in Maintenance Management nummer 4, 2008


Asset management voor provincies

Definitie, historie en ontwikkelingen in asset management en toekomstige verwachtingen. Gepresenteerd op Interprovinciaal Overleg. John de Croon, 6 oktober 2011


Towards an Asset Management reference model part 1: basis for a unified approach

Gepresenteerd op WCEAM (World Congress on Engineering Asset Management), Cincinatti, oktober 2011. Hoort bij deel 2 'AsM reference Model part 2 Comparative cases' (in Engels).


AsM reference Model part 2: comparative cases

Gepresenteerd op WCEAM (World Congress on Engineering Asset Management), Cincinatti, oktober 2011. Hoort bij deel 1 'AsM reference Model part 1 Unified approach' (in Engels).


Designing an asset management guideline for the Dutch Wastewater industry

Artikel over de totstandkoming van de ´leidraad asset management´ voor de afvalwaterketen (in Engels), oktober 2012.


Naar een asset management leidraad

Presentatie over de asset management leidraad gegeven op de RIONED-dag 2013.


The Asset Management Process Reference Model for Infrastructures

ISO55001 gebaseerd referentiemodel voor infrastructuren. 9e World Congress on Engineering Asset Management – WCEAM 2014, Pretoria, Zuid Africa. Daar gekozen tot beste paper van de conferentie.


Resultaten AsM pilot Apeldoorn

Resultaten van de pilot asset management voor afvalwater bij de Gemeente Apeldoorn op basis van asset management leidraad en ISO55001 


The Asset Management Process Reference Model for Infrastructures

Key note Presentatie gehouden op "World Congress on Engineering Asset Management" (WCEAM) in Oktober 2015, Tampere, Finland. Met o.a. relatie tot dekking van ISO55001 per hoofdstuk (in engels).

Zie ook onze "award winning" publicatie op het WCEAM 2014 over dit onderwerp op onze pagina.


Towards quantification of asset management optimality

Hoe is optimale balans tussen prestaties, kosten en risico's te bepalen? Gedachten voor bepalen van optimaliteit van de asset portfolio. Paper gepresenteerd op "World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM)" in oktober 2015, Tampere, Finland (in engels)


ISO55001 certificaat nodig om goed asset manager te zijn?

Helpt het ISO55001 certificaat om een goed assetmanager te worden? Sheets t.b.v. stelling CROW-dag beheer openbare ruimte, 26 november 2015, Arnhem


Bijeenkomst waterschappen bedrijfswaardenmodel en risicomatrix

Hints en tips over bedrijfswaardenmodel en risicomatrix, 18 januari 2017


Gemeente Súdwest-Fryslân, proficiat met 2 jarige verjaardag asset management!

Opinie over de geboekte resultaten van Gemeente Súdwest-Fryslân bij de invoering van asset management. Dit n.a.v. het congres te Sneek op dinsdag 17 oktober 2017.


De juiste dingen goed doen

Artikel waarin kort het proces en behaalde resultaten bij Gemeente Apeldoorn worden beschreven


Asset Management Strategie

Het strategisch belang van denken in risico's

Presentatie gepresenteerd op het asset management seminar van IIR in juni 2011 te Rotterdam. Door Ype Wijnia en John de Croon.


Diverse columns verschenen

Naar een asset management leidraad

Presentatie over de asset management leidraad gegeven op de RIONED-dag 2013.


Towards an Asset Management reference model part 1: basis for a unified approach

Gepresenteerd op WCEAM (World Congress on Engineering Asset Management), Cincinatti, oktober 2011. Hoort bij deel 2 'AsM reference Model part 2 Comparative cases' (in Engels).


AsM reference Model part 2: comparative cases

Gepresenteerd op WCEAM (World Congress on Engineering Asset Management), Cincinatti, oktober 2011. Hoort bij deel 1 'AsM reference Model part 1 Unified approach' (in Engels).


The Asset Management Process Reference Model for Infrastructures

ISO55001 gebaseerd referentiemodel voor infrastructuren. 9e World Congress on Engineering Asset Management – WCEAM 2014, Pretoria, Zuid Africa


Strategic asset planning: balancing cost, performance and risk in an ageing asset base

Artikel over de benadering over de lange termijn asset planning (LTAP): aantal asset typen, risico- en leeftijdsprofiel, optimalisatie van vervangingsleeftijden. Dit geeft inzicht in de lange termijn systeemprestaties, alsmede de impact van budgetrestricties op risico en prestatie. De gesimplificeerde benadering geeft adequate resultaten met een beperkte inspanning (in engels)


Grid planning for renewable energy in urban deltas

Case study naar de inpassing van windmolens in Flevoland. Door telkens een incrementele beslissing te nemen is er een netwerk ontstaan dat aanzienlijk duurder is dan wanneer het als geheel ontworpen zou zijn.


Beheren Risico's

Asset risk management: issues in the design and use of the risk matrix

Y.C. Wijnia, 2010


Het strategisch belang van denken in risico's

Presentatie gepresenteerd op het asset management seminar van IIR in juni 2011 te Rotterdam. Door Ype Wijnia en John de Croon.


Diverse columns verschenen

Resultaten AsM pilot Apeldoorn

Notitie met resultaten van de pilot asset management voor afvalwater bij de Gemeente Apeldoorn op basis van asset management leidraad en ISO55001 


Presentatie AsM Gemeente Apeldoorn afvalwater

Asset management pilot uitgevoerd bij Gemeente Apeldoorn voor afvalwater. Presentatie verzorgd door Almer de Jong (Gemeente Apeldoorn) en John de Croon (AssetResolutions) op asset management congres BouwregieNederland 26-1-2016


Processing Risk in Asset Management

Exploring the boundaries of risk based optimization under uncertainty for an energy infrastructure asset manager. In Engelse taal, maar met Nederlandstalige samenvatting. Proefschrift Ype Wijnia, Technische Universiteit Delft


Beperkingen van rationele besluitvorming

Themabijeenkomst “Decision making” van Asset Management Nederland op 19 mei 2016. Wanneer werkt kwantitatief asset management wel en wanneer niet en hoe daarmee om te gaan?


Risicomanagement in Asset Management

Presentatie van Ype Wijnia tijdens Water Ontmoet Water bijeenkomst op 22 september 2016. Inclusief Strategische Systeem Optimalisatie (Lange Termijn Asset Planning)


Programma Ontwerp

Het strategisch belang van denken in risico's

Presentatie gepresenteerd op het asset management seminar van IIR in juni 2011 te Rotterdam. Door Ype Wijnia en John de Croon.


Diverse columns verschenen

Resultaten AsM pilot Apeldoorn

Notitie met resultaten van de pilot asset management voor afvalwater bij de Gemeente Apeldoorn op basis van asset management leidraad en ISO55001 


Presentatie AsM Gemeente Apeldoorn afvalwater

Asset management pilot uitgevoerd bij Gemeente Apeldoorn voor afvalwater. Presentatie verzorgd door Almer de Jong (Gemeente Apeldoorn) en John de Croon (AssetResolutions) op asset management congres BouwregieNederland 26-1-2016


Planvorming

Diverse columns verschenen

Resultaten AsM pilot Apeldoorn

Resultaten van de pilot asset management voor afvalwater bij de Gemeente Apeldoorn op basis van asset management leidraad en ISO55001 


Managen Programma's

Diverse columns verschenen

Beheer wijzigingen

Diverse columns verschenen


Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-