-
Wie zijn we
Missie en visie
 

Geven van concrete adviezen en implementeren

De kapitaalintensieve sector heeft te kampen hebben met invloeden van buiten af zoals:

  • Beperkt budget (door concurrentie danwel druk van de toezichthouder)
  • Hogere prestatieeisen (hogere asset utilization, vanuit beperking van ruimte of gedreven vanuit een toezichthouder)
  • Een lagere acceptatie van risico’s vanuit de maatschappij (tolerantiecultuur verdwijnt)
  • Hogere wettelijke eisen (vanuit diverse wetten op gebied van onder andere veiligheid en milieu. Plicht tot het garanderen van de installatie-integriteit  of ‘licence-to-operate’).

Die invloeden worden steeds belangrijker en veranderen soms steeds sneller. 

De belanghebbenden willen het probleem van de groter wordende invloeden oplossen. De vraag is dan hoe dat het beste kan gebeuren.

Asset Resolutions helpt opdrachtgevers in het blijvend toevoegen van waarde door concrete adviezen te geven en in te voeren. Desgewenst ondersteund door onze standaard producten of specifieke gereedschappen die we snel en met hoge kwaliteit ontwikkelen.

 

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-