-
Columns
   
 

Managementbeoordeling

31 december 2014 • Ype Wijnia en John de Croon
asset management strategie, beheren risico's, programma ontwerp, planvorming, managen programma's, beheer wijzigingen
Ik vind deze column een aanrader
968 personen hebben deze column positief beoordeeld

Als er één asset management mijlpaal in 2014 aangewezen moet worden is het toch wel de publicatie van de internationale standaard op het gebied van asset management, de ISO 55000 serie. Van deze norm kan je heel veel dingen vinden. Een redelijk algemeen beeld is dat de leesbaarheid is afgenomen, vanwege de ISO eisen aan het vocabulaire. Sommige goed ingeburgerde woorden zijn verboden, de reden waarom het zo lastig was een asset te definiëren[1]. Als achter deze ISOspraak barrière wordt gekeken, dan valt op dat de algemene aspecten van een management systeem meer aandacht hebben gekregen. Veel eisen betreffen vastlegging van doelen, meten van resultaten en het evalueren van de prestatie. Sommigen zullen het een achteruitgang vinden ten opzichte van de vorige versie, PAS55, omdat het minder asset specifiek is. De rest wordt als administratieve rompslomp beschouwd. Maar anderen vinden dat juist een vooruitgang omdat het daarmee beter aansluit op de andere normen voor management systemen. De eisen met betrekking tot de vastlegging zijn ook geen onzin. Als je jezelf wilt verbeteren, moet je terug kunnen kijken. Zonder goede administratie is dat onmogelijk. Hoe je er ook tegenaan kijkt, de norm is een feit waarmee een asset manager moet leren leven. De makkelijkste manier is gewoon de norm te accepteren en toe te passen. Aangezien practice what you preach een belangrijke basis van asset management is we zullen we die toepassing op onze eigen doelstellingen voor 2014 demonstreren.

Om het nog even terug te halen, 2013 was het jaar waarop we als columnisten onze meerdere in de werkelijkheid moesten erkennen. Die was gewoon te absurd om op een redelijke termijn in een column van repliek te dienen. Aangezien dat onze eer te na was, hadden we maatregelen gepland om onszelf weer in stelling te brengen. Eén van die maatregelen was de ToekomstVerhaspelaar, een instrument om de toekomst te voorspellen zodat we tijd hadden een goede column te schrijven. Omdat uit de test bleek dat de voorspellingen griezelig accuraat waren hadden we er direct maar een aantal van gepubliceerd. In de geest van ISO55000 leent zo’n voorspelling zich uitstekend voor een evaluatie. Die staat hieronder:

 

Zoals te zien zijn alle voorspellingen 100% waar geweest. Dit was precies wat we verwacht hadden. Alleen, wat we niet goed begrepen hadden was welk effect dat op de columns zou hebben. Ons vermoeden was dat we makkelijker columns konden schrijven doordat we al wisten wat er ging gebeuren. Dat bleek helaas niet waar. De verbazing bleek een cruciaal element van de inspiratie te zijn. We hebben daarom besloten om zowel de ToekomstVerhaspelaar als de ToekomstCorrector uit te zetten. Voortaan zullen we weer ouderwets reageren op belangwekkende gebeurtenissen op het gebied van asset management.

Wij wensen u een verrassend 2015!

 

[1] Hier hebben we ons in een eerdere column vrolijk over gemaakt, dat de norm voor asset management vertraging opliep vanwege het onvermogen de asset goed te definieren. Tot onze vreugde (een column moet tenslotte prikkelen) viel dit niet goed bij alle lezers.

[2] http://www.assetresolutions.nl/nl/column/succesvolle-voorspelling-van-de-toekomst 

 

 

 John de Croon en Ype Wijnia zijn partner bij AssetResolutions B.V., een bedrijf dat ze samen hebben opgericht. Periodiek geven ze in deze column hun visie op een aspect van asset management. De columns staan gepubliceerd op de website van AssetResolutions, www.assetresolutions.nl/nl/column

<< terug naar overzicht

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-