-
Z 3.0 Producten en diensten
 

De ontwikkeling in asset management naar volwassenheid verloopt via de fasen "Bewustwording", "Ontwerp", "Realisatie" en uiteindelijk de "Groei": BORG.

In de bewustwordingsfase worden nut en noodzaak van asset management helder bij de belanghebbenden. In de ontwerpfase gaat het over de producten over het proces. Bij de realisatie zie je een verschuiving optreden naar producten in het proces. Tijdens de realisatiefase wordt alleen maar in het proces gewerkt, tijdens een grootschalige uitrol moet je immers niet halverwege de spelregels veranderen. In de groeifase 5 is er weer aandacht voor de verbetering van het proces.

Afhankelijk van nut en noodzaak kunnen verschillende producten worden ingezet die zich bewezen hebben bij onze opdrachtgevers. Deze producten zijn ondersteunend aan de diensten die we leveren. HIER HYPERLINKS NAAR HOE WERKT HET. 

In onderstaande tabel is onze fasering te zien. Klik op de links in de tabel voor meer informatie.

 

 


   Bewustwording  Ontwerp  Realisatie  Groeien
Governance

Management training

Pilot lange termijn prognose prestaties, kosten, risico's

Waardemodel

Architectuur (opzet) AsM systeem 

AsM dashboard

Management training

Staat van asset management

Risicopositie en weerstands-vermogen

Verbeteragenda

Analyse strategische risico's

Lange termijn prognose prestaties, kosten en risico's 

Engineering

Nut en noodzaak workshop

Quick scan

Pilots

Basistraining AsM

Leeromgeving AsM

Handboek AsM-systeem

Analyse operationele risico's

Beslisdocumenten

Portfoliobeslissing

Specifieke casussen

Voortdurende verbetering 

 

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-