-
Columns
   
 

Duurzaam Asset Management Plan: DAMP

30 maart 2018 • Ype Wijnia en John de Croon
asset management strategie
Ik vind deze column een aanrader
678 personen hebben deze column positief beoordeeld

In onze vorige column[1] hadden we aangekondigd dat we tot de zomer van dit jaar een serie columns gaan publiceren over duurzaamheid en asset management. Nog even terug. De columns verschijnen om asset managers te helpen invulling te geven aan het Akkoord van Parijs van 2015[2]. De opwarming van het asset “aarde” is toen erkend als mondiaal probleem. Afgesproken is dat ieder land haar deel moet bijdragen. Ongeveer 80% van de landen heeft zich aan het akkoord gecommitteerd. Waar het akkoord in feite op neer komt is dat men nu asset management op de aarde gaat toepassen. Nu zou je zeggen dat daar een mooi standaardmodel voor is (ISO 55001), maar we zijn bang dat het toch iets ingewikkelder ligt. Binnen asset management moet je namelijk altijd je relatie naar de omgeving definiëren inclusief de stakeholders. Als je de aarde als asset management systeem neemt, is die omgeving er niet meer. Alles moet dus in het asset management systeem zelf zitten. Voor duurzaam asset management is het daarom nodig het hele asset management denken opnieuw te definiëren.

Nu hebben we wel ideeën over hoe je asset management inricht bij een organisatie (zie de column over groeien in asset management[3]). De fasen van het ontwikkelpad staan in de figuur hieronder.

De fase van bewustwording zijn we inmiddels voorbij, dankzij de niet aflatende inspanning van milieuactivisten en wetenschappers. Met het Akkoord van Parijs zijn vervolgens de randvoorwaarden gecreëerd: we hebben één aarde waarmee we het moeten doen en dat betekent een drastische reductie van de CO2 emissie. De volgende fase is dan die van het ontwerpen van de organisatie. Dat is het onderwerp van de columns tot de zomervakantie. Hierbij doorlopen we ons prijswinnende asset management proces, van strategie tot beheer wijzigingen[4].

Deze column beschrijft het plan met daarin de duurzame doelstellingen op systeemniveau (het asset “aarde”) en de stappen die nodig zijn om daar te komen. Het plan noemen we toepasselijk “DAMP”: Duurzaam Asset Management Plan.

 

De strategische doelen voor de wereld zijn duidelijk: CO2-neutraal zijn in 2050. De doelen voor het asset management systeem kan je afleiden van het ontwikkelpad.

  1.      Ontwikkel een duurzaam asset management systeem
  2.      Test dat uit middels toepassing een aantal concrete casussen
  3.      Zorg voor grootschalige toepassing van het systeem
  4.      Zorg voor de mogelijkheid om het gezamenlijk te verbeteren

Doelstellingen 1 en 2 gaan we realiseren voor de zomervakantie middels een serie columns. We hebben er reeds 14 in de (milieuvriendelijke) verf gezet, met titel en de te behandelen onderwerpen.

We gaan drie columns wijden aan de risicoanalyse: wat weten we, wat weten we niet en hoe erg is dat. Daarna komen vier columns over mogelijke oplossingen. Dit is natuurlijk veel te weinig om recht te doen aan alles wat er speelt, desondanks gaan we toch een poging wagen. Waar we in ieder geval stil bij gaan staan zijn de paradoxen in de verduurzaming. Het maken van de keuze komt hierna aan bod in een drietal columns. Denk hierbij aan de opname van duurzaamheid in de risicomatrix, plus de toepassing hiervan in een aantal klassieke asset management vraagstukken. We sluiten af met drie columns over duurzaam programma management, waarbij de laatste column uiteraard over evaluatie gaat en de daaruit volgende wijzigingen. Hierbij zullen we ook ons DAMP evalueren voor zover dat gaat.

Bij positief resultaat komen we na de zomer terug met verhalen van voor- en tegenstanders uit de praktijk, mooie en idiote voorbeelden van alledag die we op vakantie zijn tegengekomen, verdiepende casussen en persoonlijke ervaringen in onze eigen weg naar verduurzaming. Ook willen we u uitdagen om input te leveren. Heeft u leuke feiten, een mening (afwijkend mag, met als risico dat u voor “gekkie” wordt uitgemaakt :-) !), positieve of negatieve ervaring die relevant kunnen zijn voor anderen, laat het ons weten op info@assetresolutions.nl. De eerste bevindingen zijn overigens al positief. Aan het begin van de week ontvingen we een bericht van een trouwe lezer die onze columns gemist had. Goede vrijdag was dus in 2018 een maandag.

Dit was ons plan in hoofdlijnen. Om te laten zien dat duurzaamheid ons menens is gaat we recycling toepassen in het schrijven van de columns. Mocht u dus het gevoel hebben dat u een column eerder hebt gelezen dan zou dat heel goed kunnen. We hebben dan mogelijk iets te veel vertrouwd op de zoek en vervang functionaliteit. We dagen iedereen daarom uit deze paaseitjes op te sporen en ons terug te rapporteren via het genoemde kanaal. Als u dat schandalig misbruik vindt van het begrip duurzaamheid dan kunt u het dak op. Wij zitten daar al, zonnepanelen installeren. We wensen u vanaf het dak een goed paasweekeinde toe, en dat is geen 1 april grap. 

 

[1] http://www.assetresolutions.nl/nl/column/duurzaam-asset-management

[2] https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatconferentie_van_Parijs_2015

[3] http://www.assetresolutions.nl/nl/column/groeien-met-iso55001

[4] The Asset Management Process Reference Model for Infrastructures, Ype Wijnia en John de Croon, AssetResolutions. WCEAM, Pretoria

 

John de Croon en Ype Wijnia zijn partner bij AssetResolutions B.V., een bedrijf dat ze samen hebben opgericht. Periodiek geven ze in deze column hun visie op een aspect van asset management. De columns staan gepubliceerd op de website van AssetResolutions, http://www.assetresolutions.nl/nl/column

 

 

<< terug naar overzicht

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-