-
Columns
   
 

Belast bezit

9 november 2012 • Ype Wijnia
beheer wijzigingen
Ik vind deze column een aanrader
1068 personen hebben deze column positief beoordeeld

Er breken zware tijden aan voor de asset managers die hun werk ook mee naar huis nemen. Ik heb het uiteraard over de asset managers die modaal verdienen en 43 oldtimers in hun garage hebben staan. Waar deze wagens in het verleden vrijgesteld waren van motorrijtuigenbelasting indien ze boven een bepaalde leeftijd waren, heeft het nieuwe kabinet het plan opgevat om deze vrijstelling te laten vervallen.  Aangezien een beetje Blower Bentley (zoals hieronder is afgebeeld) al snel 1600 kg weegt, kunnen privé wagenpark beheerders een rekening van een kleine 1000€ per auto tegemoet zien. De modaal verdienende asset manager zou dan dus een negatief inkomen overhouden. Geen wonder dat er zoveel protest is.

 

Bron: Wikipedia Commons[1]

Toch is het vraagstuk wel interessant. Wat moet je als asset manager nu doen als de wetgeving verandert en de vaste lasten van de asset plotseling toenemen?  Er zijn een aantal opties voor beschikbaar. De eerste is om de lastenverzwaring domweg te accepteren. Indien de extra kosten draagbaar zijn en de asset ook daarna nog netto een positieve waarde levert is dit de makkelijkste weg. Psychologisch kan je het jezelf nog makkelijker maken door te denken dat je gewoon de afgelopen jaren een voordeeltje hebt gehad dat nu afloopt.

Een tweede optie is om een lobby op te starten om de kostenverhoging terug te laten draaien. Voor de bijtelling van youngtimers heeft dat bijvoorbeeld gewerkt. Het enige nadeel is dat een lobby veel energie kan kosten. Daarnaast vereist een lobby het bespelen van de publieke opinie, en die kan zich ook tegen je keren. Als de eigenaar van een Blower Bentley (een vergelijkbaar exemplaar kostte in 2007 4,5 miljoen dollar[2]) zich beklaagt over de 1000 euro motorrijtuigenbelasting die per jaar betaald moet gaan worden zal die toch wat meewarig bekeken worden. Maar dat geldt ook voor alle andere oldtimer hobbyisten. Hun argument dat er weinig mee gereden wordt geldt misschien ook wel voor een aantal mensen die een veel nieuwere auto hebben. En ook het argument van het koesteren van het automobiele erfgoed is wellicht wat overdreven. Er zijn voldoende musea waar oldtimers te bewonderen zijn. Bovendien, zeldzaam maakt begeerlijk, dus als door de maatregel er wat niet zo bijzondere oldtimers verdwijnen wordt de rest bijzonderder. Hoe je het ook wendt of keert, dit is een lobby om anderen voor jouw hobby te laten betalen en dat kan meestal op weinig sympathie rekenen.

De derde optie is om de maatregel te ontwijken. Auto´s kunnen bijvoorbeeld geschorst worden (al mag je er dan helemaal niet meer mee op de openbare weg rijden) en je kan de auto ook naar het buitenland verhuizen (al kan dat beperkingen opleveren bij het rijden in Nederland). De grote vraag is daarom ook of de uitvoering van de optie niet meer kost (in de brede zin van de betekenis) dan de maatregel die ontweken wordt. Als dat zo is kan je toch maar beter optie 1 kiezen, al werkt het psychologische trucje niet meer omdat je de wijziging al als oneerlijk hebt geframed.

De laatste optie ten slotte is om de asset van de hand te doen. Als de kosten van de asset boven de baten uitstijgen is dat het meest verstandige om te doen. Er is alleen wel 1 probleem. Omdat het een externe gebeurtenis (de verhoging van de lasten) is die tot uitoefening van deze optie leidt zullen meer partijen tot dezelfde conclusie komen. Bovendien zal de interesse afnemen vanwege de toegenomen kosten. De markt waarop verkocht moet worden zal dus slecht zijn. Er zal een forse afboeking op de asset geaccepteerd moeten worden. Aan de andere kant, die afschrijving komt toch wel en een gouden regel uit het zakendoen is om verlies zo vroeg mogelijk te nemen, dan hou je in ieder geval geen molenstenen om je nek over. Een wijze les is in ieder geval dat je bij aanschaf van elke asset over de exit strategie moet nadenken. Toch nog even terug naar aanleiding van de maatregel. Het verhaal gaat dat het is omdat er import van oude, onzuinige en vervuilende auto’s plaatsvindt die dan vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting gereden worden als eerste auto. Daar was de vrijstelling niet voor bedoeld, en dus wilde men daar iets tegen doen. Dit was zeg maar optie 2, maar dan van de andere kant. Echter, ook hier kan men de vraag stellen of het sop de kool waard is en of het wel de meest effectieve maatregel is. Wat ik van oude auto’s weet is dat ze stinken, rammelen en herrie maken, moderne comfortvoorzieningen ontberen,  niet vooruit te branden zijn, vaak stuk gaan en een grote behoefte aan allerlei vloeistoffen (brandstof maar ook motorolie) hebben en altijd meer kosten dan je van te voren had ingeschat. Als je alles bij elkaar telt kan ik me bijna niet voorstellen dat het echt aantrekkelijker is dan het rijden in een moderne auto. De meest effectieve maatregel zou dus wel eens kunnen zijn de beoogde eigenaren van oldtimers een cursusje asset management te geven, dan zien ze er vanzelf vanaf.

 

Ype Wijnia is partner bij AssetResolutions B.V., een bedrijf dat hij samen met John de Croon heeft opgericht. Beurtelings geven ze in deze wekelijkse column hun visie op een aspect van asset management. De columns staan gepubliceerd op de website van AssetResolutions, http://www.assetresolutions.nl/nl/column.

<< terug naar overzicht

Nederlands English Duits

postbus 30113
8003 CC Zwolle
info@assetresolutions.nl
06 - 30 18 68 94
BTW NL8231.48.919.B01

colofon
disclaimer
privacy

-